Småföretag och Digital marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Milad Moghaddassi; Hesam Mirzaali; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digital marknadsföring skapar effektivare möjligheter för småföretag att konkurrera på en högre nivå och är ett kostnadseffektivt alternativ av marknadsföring för dessa. Trots fördelarna småföretag har att utnyttja genom användningen av digital marknadsföring visar tidigare forskning att de har svårigheter med att utveckla sin kompetens inom det. Syftet med denna studie var att undersöka hur småföretag kan utveckla sin kompetens inom digital marknadsföring. Småföretag behöver använda kostnadseffektiva och tidseffektiva metoder för att utveckla sin kompetens inom digital marknadsföring. Genom egen inlärning, nätverkande med andra företag och delning av befintlig kompetens mellan medarbetare skapas förutsättningar för småföretag att utveckla sin kompetens inom digital marknadsföring utan att använda höga resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)