Sökning: "alla uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden alla uppsatser.

 1. 1. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER

 2. 2. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
  Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

  Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER

 3. 3. Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mohamed Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Attraktivitet; miljonprogramsområden; socioekonomiskt tillbakasatta områden; samhällsbyggande; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mohamed, M. 2019, Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet Denna uppsats undersöker kommunernas sätt att arbeta när det gäller att öka attraktiviteten bland miljonprogramsområden. LÄS MER

 4. 4. GDPR - Ansvar, utmaningar och framtiden : Med åsikter från arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robin Rosenberg; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; PuL; Regulatory agency; Government; EU; Government bills; Bills; Challenges GDPR; GDPR; PuL; Datainspektionen; regeringen; EU; lagförslag; propositioner; utmaningar GDPR;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur GDPR kan påverka Sverige ochorganisationer som är verksamma här. GDPR är den nya stora förordningen som kommerträda i kraft den 25:e maj och alla organisationer är mitt uppe i, eller i slutskedet av arbetetmed anpassningarna. LÄS MER

 5. 5. Lindvalls kaffe : Viktiga bönor i fem generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jessica Borg; [2018]
  Nyckelord :kaffe; kvalitet; plats; lokalt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Borg, J. 2018. Lindvalls kaffe - Viktiga bönor i fem generationer. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER