Sökning: "alla uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden alla uppsatser.

 1. 1. GDPR - Ansvar, utmaningar och framtiden : Med åsikter från arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robin Rosenberg; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; PuL; Regulatory agency; Government; EU; Government bills; Bills; Challenges GDPR; GDPR; PuL; Datainspektionen; regeringen; EU; lagförslag; propositioner; utmaningar GDPR;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur GDPR kan påverka Sverige ochorganisationer som är verksamma här. GDPR är den nya stora förordningen som kommerträda i kraft den 25:e maj och alla organisationer är mitt uppe i, eller i slutskedet av arbetetmed anpassningarna. LÄS MER

 2. 2. Lindvalls kaffe : Viktiga bönor i fem generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jessica Borg; [2018]
  Nyckelord :kaffe; kvalitet; plats; lokalt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Borg, J. 2018. Lindvalls kaffe - Viktiga bönor i fem generationer. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur ärdå övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? ISverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler ochhåller sig friskare längre. LÄS MER

 4. 4. Avskaffandet av revisionsplikten : en litteraturstudie över intressenters inställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Caringe; Emil Mossberg; [2015]
  Nyckelord :revision; revisionsplikt; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. LÄS MER

 5. 5. I behov av stöd : Några elevers upplevelser av stöd i läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Birgitta Larnefeldt; [2015]
  Nyckelord :Särskilt stöd; elevers upplevelser; åasikter; specialundervisning; grundskola; högstadium; dyslexi och integrering;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av vikten av elevers delaktighet är syftet med denna uppsats att undersöka hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och skrivutveckling beskriver sitt stöd och sin skolsituation. Undersökningen är en kvalitativ studie som bygger på en fenomenografisk metod där intervjuer av tre elever vid ett högstadium i Stockholmsområdet utförts. LÄS MER