Sökning: "alla uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden alla uppsatser.

 1. 1. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 2. 2. Learning Style Compatibility on Fashion Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Frösslund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fashion Recommendation can be defined as a set of systems that tries to predict and retrieve a curated and often ranked selection of fashion items based on the preference of one or more target consumers. Traditional systems relied on providing substitute recommendations, meaning that they were centered around finding similarities between fashion items. LÄS MER

 3. 3. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 4. 4. Konsten att Ivägleda ut i världen : En studie om hur universitet och högskolor i Sverige arbetar med vägledning inför utlandsstudier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belinda Håkansson; Verena Kraus; [2020]
  Nyckelord :Vägledning; Ivägledning; proaktiv vägledning; internationalisering; högre lärosäten.;

  Sammanfattning : I Sverige finns det i dagsläget ett större antal inresande än utresande studenter. Både på europeisk och svensk nivå har det formulerats mål om att öka antalet utlandsstuderande och Universitets- och högskolerådet - UHR har de senaste åren erbjudit en distanskurs i Ivägledning för de som arbetar med utbytesfrågor på universitet och högskola. LÄS MER

 5. 5. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER