Konstruktion av ett kapningsverktyg för pappersreglar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Start-up företaget Wood Tube har utvecklat en ny typ av miljövänlig byggregel gjord av papper. Pappersreglar är en ny produkt som ännu inte finns på marknaden, men som kan komma att innebära stora fördelar för byggindustrin och snickare i fråga om pris, miljövänlighet och förbättrad arbetsmiljö. Det tänkta användningsområdet är att ersätta plåtreglar som ram i icke-bärande innerväggar, men det finns även stor potential i andra applikationer, såsom i möbler. Pappersreglarna tillverkas i standardlängder och ska kapas på plats ute på det aktuella bygget, i dagsläget genom sågning.  Detta projekt går ut på att utveckla ett specialanpassat kapningsverktyg som ska möjliggöra en enkel och smidig kapning av dessa reglar, i syfte att göra lösningen mer attraktiv för potentiella kunder. Inom detta projekt har enklare tester utförts som indikerar att klippning är den metod med störst möjlighet till måluppfyllelse. En kravspecifikation har tagits fram och innefattar bland annat att verktyget ska drivas utan el, vara portabelt, ej avge sågspån, motstå korrosion och kunna klippa pappersreglar av olika dimensioner.   Ett klippande sax-koncept väljs efter nyttjande av systematiska metoder för konceptgenerering och urval. Mycket inspiration till verktyget hämtas från konkurrentanalys av en grensax med kugg-utväxling av märket Fiskars. Egna tester har utförts för att ta reda på pappersreglarnas klippbarhet och kapningsverktygets tänkta lastfall. Konstruktionsarbetet utförs med Brain-Aided-Design (BAD), Pen-Aided-Design (PAD) och Computer-Aided-Design (CAD), och inkluderar även riskanalyser (FMEA) samt hållfasthetsberäkningar. Slutligen har ett specialiserat kapningsverktyg utvecklats för att snabbt och enkelt kunna klippa miljövänliga pappersreglar från Wood Tube.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)