Sökning: "lägenhetsbehandling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lägenhetsbehandling.

  1. 1. Lägenhetsbehandling av barn och ungdomar med ätstörning En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av intensiv familjebaserad behandling i lägenhet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Caroline Schubert; [2023-11-17]
    Nyckelord :Anorexia nervosa; lägenhetsbehandling; familjebaserad behandling; föräldrars upplevelse; kvalitativ studie;

    Sammanfattning : Intense family-based treatment for eating disorders in a special family treatment apartment has been conducted by the Eating Disorder Team at the Child and Adolescent Psychiatry Service in Östersund, Sweden, since 2019. The treatment model is offered in some cases to families when usual family-based treatment (FBT) in outpatient care is an insufficient effort. LÄS MER