Human resource localisation strategy and employer branding : A qualitative study on the association between human resource localisation strategy of MNCs and local employer branding

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

Författare: Jiatong Xiu; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)