Välfungerande institutioner och låg korruption mot the resource curse En fallstudie om Botswana och Sydsudan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Victoria Maroufi; [2020-09-03]

Nyckelord: Naturresurser; Institutioner; Korruption; Botswana; Sydsudan;

Sammanfattning: Flertal länder i subsahariska Afrika har drabbats av så kallade resursfällan, vilket går under namnet The Resource Curse (TRC). Teorin argumenterar för att detta känns igen genom stora mängder naturtillgångar och låg politisk och ekonomisk utveckling. Det finns även studier som argumenterar för att det finns ett samband mellan att ha naturtillgångar och låg demokratisk utveckling i ett land, samt hur ett lands institutioner ser ut och utvecklas. I Botswana har de sedan självständigheten investerat i sina politiska institutioner, anställt individer efter meriter, och hållit i regelbundna val som varit fria. I Sydsudan har de sedan självständigheten inte investerat i sina institutioner, inte anställt individer efter meriter, och inte hållit i ett fritt eller rättvist val än. Hur kommer det sig att ett land med så stora mängder naturtillgångar är ett av Afrikas minst utvecklade länder, medans Botswana som också har stora mängder naturtillgångar anses vara ett av de mest demokratiska, politiskt och ekonomiskt utvecklade länderna i Afrika. I denna studie har det gjorts en komparativ analys av respektive land. Som kommit fram till att i Botswana har välfungerande institutioner, lägre småskalig korruption och regelbundna val varit bidragande indikatorer till att Botswana anses vara mer demokratiskt, och inte drabbat av TRC. Medan Sydsudan har outvecklade institutioner, omfattande stor och småskalig korruption, och varken fria eller rättvisa val sedan självständigheten, har låg demokratisk utveckling och är drabbat av TRC.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)