Sökning: "Sydsudan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Sydsudan.

 1. 1. Välfungerande institutioner och låg korruption mot the resource curse En fallstudie om Botswana och Sydsudan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Maroufi; [2020-09-03]
  Nyckelord :Naturresurser; Institutioner; Korruption; Botswana; Sydsudan;

  Sammanfattning : Flertal länder i subsahariska Afrika har drabbats av så kallade resursfällan, vilket går under namnet The Resource Curse (TRC). Teorin argumenterar för att detta känns igen genom stora mängder naturtillgångar och låg politisk och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Varför följer inte alla krigets lagar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Tran; Jessica Sandin; [2020]
  Nyckelord :Genèvekonventionen; efterlevnad; Sydsudan; normer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie fokuserar vi på Genèvekonventionen i förhållande till skyddet av civila i tider av krig och konflikter, ofta kallad den fjärde Genèvekonventionen. Allt fler civila skadas idag i väpnade konflikter, vilket indikerar att den fjärde Genèvekonventionen inte efterlevs i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Förenta Nationernas fredsinsatser: förankring och framgång? Fallen Sydsudan och Centralafrikanska republiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Andersson; Julia Savic; [2020]
  Nyckelord :FN; fredsbyggande; lokal förankring; lokalt ägandeskap; genus; jämställdhet; Sydsudan; Centralafrikanska republiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. LÄS MER

 4. 4. En postkolonial konflikt : En studie om hur konflikten i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial studie; postkolonialism; kolonialism; etnicitet; etnisk konflikt; postkolonial konflikt; kolonial konsekvens; slaveri; slavhandel; förtryck; Sudan; Sydsudan; Egypten; Storbritannien; Anglo-Egyptiska Sudan; Turko-Egyptiska Sudan; Dinka; Nuer;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. LÄS MER

 5. 5. Erkännande av presumtiva stater - En kritisk analys av erkännandeteoriernas konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det ständigt aktuella ämnet om bildandet av nya stater. Syftet är att undersöka vad ett erkännande betyder i processen för en stats bildande. Trots ämnets relevans för folkrätten är det ett till stor del oreglerat ämne där två motstående teorier har olika svar på samma problem. LÄS MER