Sökning: "Infant feeding"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Infant feeding.

 1. 1. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 2. 2. Go With the (Milk) Flow. Infant feeding practices and premature introduction of solids in rural Eastern Cape South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Sofia Rubertsson; [2018]
  Nyckelord :Breastfeeding; Community support; Infant feeding; Nestum®; Agency; South Africa; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study uses an intersectional approach to examine and understand how different social and cultural norms impact women’s agency when choosing infant feeding practice. The study wishes to broaden the debate on how women can succeed with breastfeeding or the infant feeding practice of her choice and decrease harmful premature introduction of solids such as Nestum®. LÄS MER

 3. 3. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelser av känslor och relationen till sina barn vid matning med modersmjölksersättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Blomsterberg; Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :mother; infant; formula milk; connection; support; moder; spädbarn; modersmjölksersättning; anknytning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det vanligt att mödrar inte ammar, dock värderas detta fortfarande lågt i samhället. Forskningen som finns angående dessa mödrars erfarenheter av anknytning till sina barn, är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Parent’s experiences of feeding their preterm infant in Neonatal Units in Sweden. : Ethnographic design

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Malin Berglund; Frida Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Experience; Parents; Factors; Bonding; Neonatal Care; Upplevelser; Föräldrar; Faktorer; Anknytning; Neonatalvård;

  Sammanfattning : Introduction: Studies have shown that having a preterm infant may cause stress and powerlessness for parents. It is important to support parents around the feeding situation, and that the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) has appropriate space and place to help the family to bond to each other. LÄS MER