Sökning: "Mattias Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Mattias Johansson.

 1. 1. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar avelsarbetet med snöleoparder i europeiska djurparker?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :snöleopard; mortalitet; avelsarbete;

  Sammanfattning : Snöleoparden (Panthera uncia) har länge ansetts hotad i det vilda, både av tjuvjakt, men på senare tid även av habitatförlust från miljöförändringar och människopåverkan. Sedan slutet av1900-talet så har det funnits ett internationellt samarbete i avelsrutiner, och majoriteten av hållarna utanför kinesiska fastlandet är med i samma stambok för att se till att hålla arten genetiskt diversifierad. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Traction Control Systems for an Electric Forklift Truck

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Mattias Karlsson; Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :forklift; traction control; maximum transmissible torque; model following control; sliding mode control; slip; asr; tcs; mfc; mtte; smc; electric vehicle; master thesis;

  Sammanfattning : This thesis evaluates different controllers for traction control on an electric forklift truck and has been done in cooperation with Toyota Material Handling Manufacturing Sweden. The need for a traction control system has increased with the introduction of lithium-ion batteries replacing the older lead-acid batteries, reducing the battery weight and therefore the downward force on the driving wheel increasing the risk for slip. LÄS MER

 4. 4. Åskådaren har blivit lagkapten : Hur arbetar svenska DTC-företag för att engagera samt involvera kunder?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Johansson; Jesper Ekberg; Markus Magnusson; [2021]
  Nyckelord :DTC; medskapande; SoMe-engagemang; preferens-fokuserad feedback; idé-fokuserad feedback; intresse-fokuserat community; produkt-fokuserat community; inkluderande tonalitet; professionell tonalitet;

  Sammanfattning : Affärsstrategin direct-to-consumer (DTC) innebär en direkt försäljnings- och distributionskanal från företag till slutkund. Medskapande och engagemang på sociala medier är betydelsefulla faktorer för att förädla de fördelar som DTC ger upphov till. LÄS MER

 5. 5. Managerial Influence on Simulation Driven Product Development - A study on simulation technologies and the role of management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mattias Johansson; [2020-07-23]
  Nyckelord :Simulation Technologies; Product Development; Managerial Influence; Achieving Simulation Driven Product Development; Organizational Benefits; Organizational Challenges;

  Sammanfattning : The intensifying global competition and technological advancements are forcing companies to change their organizational structures and redevelop their product development processes. In many cases, simulation technologies possess the capabilities to provide managers with an increased competitiveness if utilized successfully. LÄS MER