Sökning: "Mattias Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Mattias Johansson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Buffer optimisation of a packaging line using Volvo GTO's flow simulation methodology

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Peter Wolak; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :simulation; optimisation; optimization; buffer; flow; Volvo GTO; Lean; production; manufacturing;

  Sammanfattning : With the rapid development of computers and their proven usability in manufacturing environments, simulation-based optimisation has become a recognised tool for proposing near-optimal results related to manufacturing system design and improvement. As a world-leading manufacturer within their field, Volvo GTO in Skövde, Sweden is constantly seeking internal development and has in recent years discovered the possibilities provided by flow simulation. LÄS MER

 3. 3. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares arbete med dataspelsberoende ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mattias Frost; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Internet gaming disorder; adolescents; social work; abuse; gaming addiction.; Dataspelsberoende; ungdomar; socialtjänst; missbruk; beroende.;

  Sammanfattning : Dataspelsberoende är ett relativt nytt och växande problem bland barn och ungdomar, som kan innebära negativa konsekvenser för deras familjerelationer samt skolgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring ungdomar som lever med dataspelsberoende. LÄS MER

 5. 5. Investigating the Distance to Display Holographic Shelf Information in Retailing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores how mixed reality (MR) can be implemented in a brick-and-mortar store. More specifically, it explores at what distances information about shelves should be shown to give users the best possible experience. LÄS MER