Sökning: "Gustav Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Gustav Johansson.

 1. 1. #kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kroppsaktivism; könsroller; induvidualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. LÄS MER

 2. 2. "Man ser liksom hur man ska tänka!" - En kvalitativ studie om elevers förståelse och tillämpning av lösningsstrategier inom innehålls- och delningsdivision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Wåhlin; Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Division; Innehållsdivision; Delningsdivision; Lösningsstrategier; Representationsformer;

  Sammanfattning : Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att räknesättet division varit svårbemästrat för eleverna. Därför har vi valt att genomföra en kvalitativ studie som undersöker elevers användning av lösningsstrategier och olika representationsformer, med ett specifikt fokus på innehållsoch delningsdivision. LÄS MER

 3. 3. Sensorsystem för farliga luftburna ämnen inom räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Aleksi Evansson; Martin Gustafsson; Mathilde Hennings; Alexander Johansson; Elise Lång; Gustav Stål; Ludvig Widén; Frans Öhrström; [2021]
  Nyckelord :Sensor; sensorsystem; IoT; internet of things; lora; kluster; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutvecklingvid Linköpings universitet våren 2021. Projektet handlade om att skapa ett system för att spåra och visualisera förekomsten av farliga ämnen som kan förekomma på olycksplatser och på så sätt underlätta räddningstjänstens arbete. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda covid-patienter på intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennifer Johansson; Gustav Wiman; [2021]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; COVID-19; omplacering; specialistkompetens; intensivvård; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : År 2020 konstaterades en ny pandemi orsakad av det nyupptäckta viruset COVID-19. Sjukvården världen över sattes på prov då intensivvårdsavdelningarna krävde mer personal och resurser än vad som fanns tillgängliga. LÄS MER

 5. 5. Active fund management or passive index cruising?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Johansson; Gustav Osbeck; [2020-08-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How should an investor pick funds to invest in? What is the best strategy, picking active or passive funds? It’s hard to navigate the fund landscape when there is ambiguous evidence and advice coming from different directions. Do fund managers outperform the market and passive funds? Do they bring something extra of value to the table in regards to their high management fees? The question seems almost age-old at this point, from dart throwing monkeys outperforming high profile fund managers to famous investors proclaiming that active fund management is dead, it’s hard to know what is really true about active versus passive fund management. LÄS MER