Sökning: "logistikcenter"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet logistikcenter.

 1. 1. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 3. 3. Säkrare lyft i materialförsörjningen på ABB Robotics : Tillämpning av NIOSH reviderade lyftekvation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Engström; [2019]
  Nyckelord :Manuella lyft; ergonomi; NIOSH reviderade lyftekvation; materialhanteringssystem; lyfthjälpmedel;

  Sammanfattning : A modernization of the ABB Robotics production system has led to a large part of the manual handling being moved upstream in the logistics chain towards the logistics department. This study aims to identify and make recommendations to address the risks associated with manual lifting in the logistics department. LÄS MER

 4. 4. Enablers of Continuous Improvement When Using a PDCA Cycle Based Information Technology Tool : A Comparative Study of Two Swedish Logistics Centers Within Grocery Retail

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :AMANDA HEYDARI; [2018]
  Nyckelord :Continuous Improvement; Information Technology; PDCA Cycle; Enablers; Digitalization; Logistics Center; Grocery Retail; Ständiga Förbättringar; Informationsteknik; PDCA-Cykeln; Främja; Digitalisering; Logistikcenter; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : Logistics centers can implement continuous improvement in order to stay competitive. Enablers of continuous improvement have been widely researched in academia. However, there is a gap regarding research about enablers in organizations using a plan-do-checkact (PDCA) cycle based IT tool to support their continuous improvement process. LÄS MER

 5. 5. Överblivna installationsprodukter och byggmaterial : Finns det affärs- och miljömässig bärighet att samla in överbliver material från byggarbetsplatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Lannestedt Edén; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Leftover material; waste; landfill; logistics centre; sustainable developement; circular economy; recycling; environment; ekonomy; transport; Överblivet material; avfall; deponi; logistikcenter; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; återanvändning; miljö; ekonomi; transport;

  Sammanfattning : Idag slängs stora mängder fullt fungerande material inom nyproduktionen i byggbranschen. Detta är ett dolt problem då materialet inte dokumenteras som överblivet material utan i vikt tillsammans med det övriga avfallet. LÄS MER