Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)