Sökning: "BHAR"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet BHAR.

 1. 1. Analyzing investments made in conjunction with the announcement of rights issues between 2014-2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Jangrell; Joel Wärnberg; [2020-07-03]
  Nyckelord :Rights Issue; CAAR; BHAR;

  Sammanfattning : Rights issues are a common way for companies to attain funding. The rights to buy stocks are usually sold with a discount to the investor. The goal of this essay is to study price movements associated with the announcement that a company will undertake a rights issue and the stocks 1-year return. LÄS MER

 2. 2. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
  Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

 3. 3. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER

 4. 4. Avknoppningar på Stockholmsbörsen under 1996-2018 : Värderingseffekt på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Svensson; Johan Andersson; [2020]
  Nyckelord :Spin-offs; abnormal return; Return On Asset; relative size; Avknoppningar; över- eller underavkastning; Return On Asset; relativ storlek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken värdeförändring som sker för det avknoppade bolaget på kort och lång sikt under tidsperioden 1996–2018 på den svenska marknaden. Avknoppning inträffar när ett moderbolag delar ut innehavet av aktier i ett dotterbolag till aktieägarna. Avknoppning kan antingen vara fokuserad eller icke fokuserad. LÄS MER

 5. 5. Post-Earnings-Announcement Drift : Existerande anomali och lönsam investeringsstrategi?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Gustafsson; Julius Bye; [2020]
  Nyckelord :PEAD; Stock Price drift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Efficient market; PEAD; Aktieprisdrift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Effektiv marknad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1960-talet har flera studier kunnat påvisa drift i aktiepriset efter att ett bolag publicerat en kvartalsrapport, något som benämns som Post-earningsannouncement drift (PEAD). När bolagets resultat varit bättre än det marknaden förväntade sig har aktiepriset fortsatt stiga under en längre period, vilket går emot etablerade hypoteser om en effektiv marknad. LÄS MER