Tjänstemannaansvar i kommunal verksamhet : en utredning om betydelsen av en utvidgning av tjänsteansvaret och huruvida kommunfullmäktige bör omfattas av det straffrättsliga ansvaret

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)