Sökning: "Skönhetsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Skönhetsideal.

 1. 1. UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vanja Andersson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Skönhetsideal; reklamkampanjer; normativ femininitet; representation; kvinnokroppen; framställning.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet. LÄS MER

 2. 2. När Ikaros syster mötte sin publik : En skulpturs liv i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Blom Lidén; [2020]
  Nyckelord :Respons; betraktare; publik; vandalism; ikonoklasm; offentlig konst; skulptur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. LÄS MER

 3. 3. Love yourself – men hur? En kvalitativ studie av svenska skönhetsföretags framställning av femvertising

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Broberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur de svenska skönhetsföretagen CAIA Cosmetics, Rebecca Stella Beauty, Indy beauty och Viva La Diva använder sig av budskap som hyllar kvinnor på sina webbsidor. Denna typ av budskap kallas för femvertising och definieras som ”marknadsföring vilken använder sig av olika budskap om att stärka kvinnor och bryter mot stereotypa framställningar av kvinnor” (Åkestam et al. LÄS MER

 4. 4. Ett retuscherat skönhetsideal - En kvalitativ studie om kvinnors syn på retuscherade kroppar och dess samband till köplust

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Vendela Wilthorn; Astrid Lund; [2020]
  Nyckelord :Retusch; Attityder; Skönhetsideal; Reklam; Köplust; Idealkroppar;

  Sammanfattning : Studien undersöker en grupp kvinnliga konsumenters (16–26 år) attityd till skönhetsideal och bildmanipulation i marknadsföringssammanhang 2020. Studien analyserar potentiella konsumenters inställning till retuscherade- och oretuscherade bilder för att se om det finns ett samband till deras köplust. LÄS MER

 5. 5. Ett retuscherat skönhetsideal - En kvalitativ studie om kvinnors syn på retuscherade kroppar och dess samband till köplust

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Vendela Wilthorn; Astrid Lund; [2020]
  Nyckelord :Retusch; Attityder; Skönhetsideal; Reklam; Köplust; Idealkroppar;

  Sammanfattning : Studien undersöker en grupp kvinnliga konsumenters (16–26 år) attityd till skönhetsideal och bildmanipulation i marknadsföringssammanhang 2020. Studien analyserar potentiella konsumenters inställning till retuscherade- och oretuscherade bilder för att se om det finns ett samband till deras köplust. LÄS MER