Sökning: "ångestsymptom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ångestsymptom.

 1. 1. Sociala medier, självkänsla och ångestsymptom hos högstadieflickor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Raderius; [2024]
  Nyckelord :Sociala medier; ångestsymptom; generaliserad ångest; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; Generalized Anxiety Disorder 7-item scale; Rosenberg Self-Esteem Scale;

  Sammanfattning : Det finns en växande oro för den inverkan som sociala medier har på ungas psykiska hälsa. Sociala jämförelser och orealistiska skönhetsideal nämns ofta i relation till sådana samband. Flickor i tonåren rapporterar högre förekomst av psykiska besvär samt lägre självkänsla än pojkar. LÄS MER

 2. 2. Har man mer ångest om man sover dåligt? : Samband mellan sömn och ångest hos tonåringar i årskurs 7

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Kajsa Knutsson-hall; Nellie Engvall Drakeklint; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar | Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan sömn och ångestsymptom hos 13–14 åringar. Syftet var även att studera hur sambandet såg ut när pojkar och flickor analyserades separat och med hänsyn taget till föräldrautbildning och fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Studentledd psykoterapi och dess effekt på depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lo Axelsson; Linda Roman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Ångest; KBT; PDT; Studentledd psykoterapi; PHQ-9; HADS; GAD-7; Behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka behandlingseffekten av studentledd psykoterapi på Umeå Universitets psykologmottagning gällande depressions- och ångestsymptom. Mer specifikt var syftet även att jämföra de två behandlingsmetoder som praktiseras på mottagningen; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), samt jämföra de självskattningsinstrument för depression och ångest som ingår i mottagningens testbatteri (Patient Health Questionnaire 9-items, PHQ-9; Hospital Anxiety and Depression scale, HADS; General Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7). LÄS MER

 4. 4. Koppling av influensapandemi och könsmogna stadiet i samband med depressiva och belastade ångestsymptom senare i livet hos den kvinnliga grekiska befolkningen : Finns det möjlighet att förebygga?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evangelia Pantazi; [2020]
  Nyckelord :H3N2; H1N1; pregnancy; depression; anxiety; H3N2; H1N1; graviditet; depression; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Influensa är ett stort folkhälsoproblem på grund av att den är det vanligaste globala smittsamma sjukdomsutbrott som leder till grava mentala och fysiska hälsobelastningar. Syfte: Vi undersökte kliniskt relevanta depressiva och belastade ångestsymptom i kvinnor i samband med förlossningen under två av 1900-talets influensapandemier, N2N2 och/eller H2N3 samt det könsmogna stadiet (mellan ålder vid menarke and ådler vid menopaus) där andra reproduktiva faktorer i den kvinnliga grekiska befolkningen beaktades. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan aldrig gå till skolan utan ångest."

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Filip Öhman; [2018]
  Nyckelord :social; ångest; sjukdom; skolan; högskolan; behandling; kognitiv; beteende; terapi;

  Sammanfattning : Abstract examensarbete Av: Filip Öhman Mitt examensarbete är skrivet i form av ett informativt reportage om ämnet social ångest. Genom att presentera tre personer som själva talar om sina erfarenheter och upplevelser av sjukdomen så får läsaren en insikt i hur vardagen ser ut för de som drabbas. LÄS MER