Harry Potter och hans magiska värld : En komparativ studie av den visuella retoriken i omslagen av de svenska upplagorna av Harry Potter i relation till fenomenet crossover

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)