Investigation of Bluetooth Mesh and Long Range for IoT wearables

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Dagens smarta enheter bygger nuförtiden allt mer på att ständigt hålla sig uppkopplade till allt inom dess omgivning. Industrier och hem innehåller alltmer små batteridrivna sensorer samt enheter som kommunicerar med varandra, dock är detta en begränsning när det gäller räckvidden av en enhet. Målet med denna uppsatsen är att undersöka användarbarhet av nya funktioner inom Bluetooth, samt belysa fördelar och nackdelar vilket kan uppstå med respektive teknologi när det gäller förlängd räckvidd. Vidare utfördes en jämförelsestudie, med målet att framföra skillnader för hur Bluetooth Mesh skiljer sig gentemot de andra Mesh teknologierna.Resultatet av denna uppsatsen visar att Bluetooth Mesh och Long-range har diverse svagheter och styrkor när det gäller olika användningsområden. Överföring av data med en högre hastighet och ett måttligt avstånd skulle vara tillräckligt för Long-range, medan Bluetooth Mesh anpassar sig mer för en större täckning och lättare dataöverföringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)