I nysakighetens air : Reflektioner kring en era inom svensk Musica Sacrae

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Sammanfattning: Via denna uppsats, vilken behandlar tre utvalda orgelkompositioner av de svenska tonsättarna Valdemar Söderholm, Torsten Sörenson och Gunnar Thyrestam, alla i sin profession också aktiva kyrkomusiker och pedagoger, vill jag fästa uppmärksamheten på en idag något negligerad era, nämligen den nysakliga perioden inom Musica Sacrae. Dessutom vill jag med dessa tämligen tidiga verk i deras respektive opuslistor påvisa att just denna musik något oriktigt och måhända även fördomsfullt bundits till ett senare ”orgelrörelse-ideal”, till en instrumenttyp som inte är att betrakta som kongenial och själsbefryndad med kompositionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)