"Må herrar mördare göra början" : En studie av argumentationen kring dödsstraffet i Sverige åren 1912 och 1921

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)