Egodryckerna - en semiotisk analys av vitamindryckers varumärkeskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: De senaste åren har det skett en ökning i antalet så kallade vitamindrycker som finns i handeln. Vitamin Well, Glacéau Vitaminwater och Vitamino är varumärkena som i tur och ordning gått in på marknaden och rönt kommersiella framgångar i dryckessegmentet. Genom semiotisk innehållsanalys av vitamindryckernas reklam och marknadsföring har vi velat avtäcka den mytologiska underbyggnad som finns i deras varumärkeskommunikation. Dessa kvalitativa studier har visat att även om varumärkena valt olika strategier i vilka bilder de kopplar till sig, vilar de alla på ett liknande ideologiskt antagande. Gemensamt för de tre vitamindryckernas varumärkeskommunikation är att konsumtionen av dryckerna är något som gestaltas utanför konventionella sociala sammanhang. De framställs aldrig som något man konsumerar i grupp, och är till för att hjälpa individen i vardagen, därav namnet på uppsatsen – Egodryckerna. Vi som genomfört denna C-uppsats, Fredrik Perlskog och Niklas Michin Aristoy, är studenter vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap på Lunds universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)