Sökning: "åtta månader"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden åtta månader.

 1. 1. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av hembesök när barnet är åtta månader : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylwia Becker; Sara Claesson; [2019]
  Nyckelord :barnhälsovårdssjuksköterska; upplevelse; hembesök; åtta månader;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat att hembesök är uppskattat av både barnhälsovårdsjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och föräldrar. Hembesöket ger en inblick i livsvärlden. Det ger en djupare relation mellan BHV-sjuksköterskan och familjen vilket underlättar BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 3. 3. Olika faktorer som påverkar tillväxten på mjölkraskalvar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Birgersson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; kraftfoderstruktur; vomutveckling; kalvtillväxt;

  Sammanfattning : I litteraturgenomgången framkommer många aspekter av grovfoder till kalvar. Kalvar förefaller att föredra grovfoder med hög smältbarhet, men för maximal konsumtion totalt är ett grövre grovfoder (med lägre smältbarhet och lägre preferens hos kalven) att föredra. LÄS MER

 4. 4. Långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa : Kvinnors upplevelser av att vara sjukskrivna och återvända till arbetet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Ågstrand; [2018]
  Nyckelord :Long-term sick leave; mental illness; return to work; semi- structured interviews; women’s experiences.;

  Sammanfattning : Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Denna studie syftade till att undersöka vad det innebär för kvinnor att vara långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och återvända till arbetet. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Sammanfattning : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. LÄS MER