Sökning: "Sanna Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sanna Bengtsson.

 1. 1. Bevisvärdering av medtilltalades uppgifter : Betydelsen av stödbevisning vid värdering av utsagor, när en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; medtilltalades uppgifter; medtilltalads uppgifter; medtilltalad; kronvittne; kronvittnessystem; bevisvärderingsmodell;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bevisvärderingen av medtilltalades uppgifter. Närmare bestämt behandlas situationen då en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga. De medtilltalade som pekas ut nekar dock till brott. LÄS MER

 2. 2. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Förstelärares mening och makt : en intervjustudie om förstelärares uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Elfström; Josefin Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Förstelärartjänst; lågstadiet; kollegialt lärande; profession; karriärmöjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas upplevelser av värdebaserat ledarskap : En studie om effekter av normativ styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Kindlund; Sanna Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :Value-based leadership; values; normative management; psychological contract; organizational culture; Värdebaserat ledarskap; värden; normativ styrning; psykologiska kontrakt; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Vi har valt att, ur personalens perspektiv, studera effekterna av normativ styrning, i detta falli form av värdebaserat ledarskap och aspekter som kan påverka upplevelsen av det.Metod: Den här studien har ett konstruktionistiskt perspektiv som mynnar ut i en kvalitativundersökning med ett abduktivt angreppsätt. LÄS MER

 5. 5. Känslan av att göra något fel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Bengtsson; Linn Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Språklärare; moderna språk; muntlig kommunikation; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Följande uppsats har till syfte att belysa vilka förutsättningar som språklärare i modernaspråk på grundskolan och gymnasiet upplever sig ha för att främja att deras elever utvecklar en hög muntligkommunikativ förmåga på målspråket. Uppsatsen utgår från ett lärarperspektiv och grundar sig på trefrågeställningar som alla kan sammanfattas till en huvudfråga som söker svar på hur språklärare upplever sinarbetssituation. LÄS MER