Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi : En fältstudie om försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)