Image- and Video Coding for Rescue Operations

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Författare: Sara Anild; Niklas Roos; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)