Där du slutar tar jag vid.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Författare: Alva Noreen; [2020-07-08]

Nyckelord: Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

Sammanfattning: Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid.Jag väver samman fragment av text, objekt och olika material och skapar egna rum – rum bestående av svarta hål och dammiga speglar. Med utgångspunkt i ett konstnärligt undersökande använder jag mig av installationen, bilden och senare även boken som format, för att hitta olika ramverk att placera mitt arbete i. My bachelor’s thesis is about furnishing and refurnishing with my various materials and objects. A method to arrange and reuse that has come to be my working method, which I have chosen to call the Dollhouse method. A process where one thing ends where the other one begins.I weave together fragments of text, objects and various materials in my own rooms — rooms consisting of black holes and dusty mirrors. And based on an artistic exploration I use the installation, the picture and later also the book as a format to find different frameworks to place my work in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)