Hur kan arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Klimatförändringarna på jorden är idag ett faktum. En metod som uppmanar att bygga miljövänligt är miljöcertifieringssystem. I början av 1990-talet började miljöcertifieringssystem att etableras och intresset för miljöcertifieringssystem blev då väldigt stort. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska regler och svensk byggpraxis. I detta examensarbete skall det undersökas hur arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Därför har även studien om arkitektonisk kvalitet beaktas. Detta examensarbete utgår från ett referensobjekt, en sjukhusbyggnad, som skall uppnå nivå GULD inom Miljöbyggnad. Region Örebro län anordnade en arkitekttävling för den nya vårdbyggnaden, H-huset, som skall byggas intill det nuvarande universitetssjukhuset i Örebro. Det var Sweco arkitekter i Örebro som tillsammans med danska AART Architets vann tävlingen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)