Hjärtliga rekommendationer och roller : En kvalitativ studie om hur kön görs genom rekommendation av mat och dryck i samband med Alla hjärtans dag-uppvaktning

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)