Depressionens lidande. Patientens upplevelse av lidande och lindrat lidande

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Ulrika Le Hir; Ann Lundmark; [2008-05-12]

Nyckelord: Depression; Lidande;

Sammanfattning: Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/Omvårdnad - Eget arbete/OM2240/SPN9

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)