Lärares syn på undervisning om mänskliga rättigheter i och utanför klassrummet : En kvalitativ studie om mänskliga rättigheter och barns rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och elevinflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Linnéa Lundqvist; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)