Sportcenter i Västertorp

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Stockholm Stad behöver utöka kapaciteten på sina badhus samt idrottsanläggningar. Därtill är renoveringsbehovet stort på samtliga badhus. Badet i Västertorp täcker ett stort område och är populärt men behöver nu rivas pga. det dåliga skicket. Istället ska man bygga bostäder på platsen och flytta ner det nya badet till Mellanbergsparkens södra spets för att samtidigt bli en bullerbarriär mellan motorvägen (E4/E20) och parken som man vill börja programmera. Det nya badhuset blir ett fint avslut på parken och ska även innehålla två fullstora idrottshallar, gym och gruppträningslokaler varför jag har kommit att benämna det Sportcenter. Sportcentret är således indelat i tre volymer bestående av en idrottsdel, en gymdel och en baddel.

Sportcentrets placering får en ökad tillgänglighet via motorvägen och undviker att belasta områdets befintliga trafik, till skillnad från om badhuset hade stått kvar. Jag har ritat en ny rondell som kommer lösa dagens svåra situation samt sänka farten in till stadsdelen. Därtill kommer två nya busshållplatser i båda riktningarna att få plats. Platsens befintliga utebad ska inte integreras i anläggningen då det bara används tre månader under hela året samt ska fortsätta förbli gratis.

I övrigt bygger förslaget på riktlinjer från idrottsförvaltningen. Programmets funktion har fått forma den yttre volymen. Jag började låta analyser från platsen forma projektet och grunda konceptet med meshfasaden som ska representera vatten och fart. Den utanpåliggande fasaden har fyra grundtankar i sin formgivning: att ge ett spännande inre ljusspel, skydda från solens direkta strålar, absorbera bullret samt bli ett skådespel för bilarna på motorvägen natt som dag. Fokus var att lösa programmet logistiskt samt utan nivåskillnader och samtidigt få spännande estetiska lösningar vad gäller material och ljus. Därtill finns lösningar på hur badhuset kan hållas rent på ett enklare sätt. Att lösa programmet på den lilla tomten är dock grundutmaningen. Projektet har varit en övning i nya program för hur man projekterar arkitektur, samt loggar sin arbetsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)