Vägnätet före och efter "Den stora tidens våg": en ekokritisk studie i Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike från 1948

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Vägen till Klockrike kan läsas som vandringens och vägarnas historia i industrialiseringsprocessens skugga. Boken är också en litterär uppgörelse som Harry Martinson gör mot kollegor och motståndare i sitt naturengagemang

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)