Sökning: "uppsala informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden uppsala informatik.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet hos digitala skolplattformar : En studie om Schoolsofts utvecklingspotential

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Melander; Magnus Norling; [2020]
  Nyckelord :Usability; Design-science; Användbarhet; Skolplattform; Digitalisering; Skolväsendet; Design-science; Schoolsoft; Kravspecifikation; Prototyp;

  Sammanfattning : Skolväsendet är en grundläggande instans i samhällsstrukturen, som i hög grad har påverkats av digitaliseringen. Efterfrågan av väl fungerande skolplattformar, digitala verktyg för administration och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar har ökat därefter. LÄS MER

 3. 3. Kunskaps- och informationsasymmetriers påverkan på upphandlingsprocessen : En intervjustudie om IT-konsulters erfarenheter av upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Brasar; Emelie Garton; [2020]
  Nyckelord :Upphandlingar; upphandlingsprocesser; IT-konsult; opportunism; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT genom att besvara forskningsfrågan “Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-konsultperspektiv?”. Empiri samlades in genom en intervjustudie där fyra IT-konsulter med erfarenhet från upphandling intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Antifeministiska röster i en digital tid : Kollektiv identitet i ett misogynt forum på Reddit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elisa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Collective identity; Antifeminism; Reddit; Counterpublics;

  Sammanfattning : This study aims to gain further knowledge in the formation of collective identity inside a group on the discussion platform Reddit. Taking a particular focus on the antifeminist subreddit Men Going Their Own Way. The group has been approached using observational methods. LÄS MER

 5. 5. Utveckla etiska robotrådgivare? : En undersökning om vilken etisk princip millennials anser är viktigast vid utvecklingen av robotrådgivare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Amanda Jansson; Alice Kadnammar; [2020]
  Nyckelord :FinTech; AI; robotrådgivning; etik; ACM Code of Ethics and Professional Conduct; förtroende; Millennials;

  Sammanfattning : .... LÄS MER