Sökning: "uppsala informatik"

Visar resultat 11 - 15 av 557 uppsatser innehållade orden uppsala informatik.

 1. 11. Är delad glädje dubbel glädje? : En kvalitativ studie om attityder kring datadelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Westin; Sofie White; [2020]
  Nyckelord :data; attityder; internet; integritetsparadoxen; hälsodata; platstjänster; sökdata;

  Sammanfattning : Samhället har de senaste åren utsatts för en stor förändring – digitaliseringen. I Sverige används internet dagligen av nästintill hela befolkningen. För att använda de flesta hemsidor och appar behöver användaren godkänna villkor som bland annat möjliggör för företag att samla in och spara användardata. LÄS MER

 2. 12. "Nu finns det ett snus för oss, istället för grabbsnuset" : En kvalitativ studie om företaget LYFTs marknadsföring av vitt tobaksfritt snus och kvinnors ökade konsumtion av snus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Michaelsdotter; Signe Cullhed; Elsa Bergh Brorsson; [2020]
  Nyckelord :Snus; white tobacco-free snus; gender; stereotypes; marketing; LYFT.;

  Sammanfattning : This study examines LYFT, a relatively new Swedish snus company. The object of the study is to explore LYFT’s marketing strategies on their Instagram and website. LÄS MER

 3. 13. Kritiska framgångsfaktorer för implementerandet av Business Intelligence & Analytics i små företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rikard Caceras; Wendela Wong; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; implementation; critical success factors; CSF; small enterprises;

  Sammanfattning : This study aims to examine the critical success factors for implementing Business Intelligence and Analytics for small enterprises. The study begins with a literature review, where the previously explored critical success factors are developed in the form of a theoretical framework. LÄS MER

 4. 14. Uppdrag granskning: SVT:s uppdrag : En kvalitativ studie om SVT:s utmaningar under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :John Virdeborn; Jakob Merlenius; [2020]
  Nyckelord :SVT; public service; younger audience; older audience; SVT; public service; yngre publik; äldre publik;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish public service institution SVT and whether they manage to meet specific goals and requirements of which public service is bound by – as well as how this affects the future of SVT. Through five focus groups, with informants from both older and younger target groups (age 22-70) the study seeks to answer the following questions from the audience’s point of view; (1) How does the audience feel that SVT meets the requirements set for impartiality? (2) Why does the audience think that SVT has difficulty reaching a younger target group? (3) How does the audience think that SVT can maintain a strong and legitimate position in the future? The material was analyzed using Max McCombs and Donald Shaw’s Media Agenda Setting Theory (1968) and Stuart Hall’s Encoding/Decoding (1973). LÄS MER

 5. 15. Validering av nya heuristiska metoder för användbarhetsutvärdering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Heuristic Evaluation; Discount Evaluation; Usability Evaluation; Heuristisk utvärdering; Utvärderingsmetod; Användbarhetsutvärdering;

  Sammanfattning : Nya metoder för heuristisk användbarhetsutvärdering tas fram kontinuerligt. Validering för dessa metoder är viktigt för att säkerställa att framtagningen uppfyller sitt syfte. LÄS MER