Utveckling, prototyptillverkning och test av boxningshandske med glidskikt : Ett samarbete med MIPS AB för att reducera risken för hjärnskador vid utövande av olympisk boxning och träning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Trots att det har utvecklats skyddsutrustning som skyddar hjärnan mot farlig roterande kinematik inom flera områden, finns ännu ingen utrustning som skyddar boxare mot den typen av våld. Syftet med arbetet var att göra olympisk boxning och träning säkrare. Målet var att utveckla en handske som reducerar töjningen i hjärnan med minst 20 %. I det här arbetet utvecklades och testades ett antal boxningshandskar med implementerade glidskikt som skulle reducera töjningen i hjärnan som uppstår när huvudet utsätts för roterande kinematik. Testerna genomfördes med en linear impactor som slog handskarna mot ett testhuvud. Testhuvudet samlade mätdata med hjälp av nio accelerometrar. Två av prototyperna reducerade töjningen med mer än 20 % vid ett eller flera tester men de hade brister i användningsbarhet. Ingen av prototyperna uppfyllde alla mål och därför kan ingen prototyp rekommenderas för vidareutveckling men det kan konstateras att det finns potential i grundidén.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)