Sökning: "hjärnskador"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet hjärnskador.

 1. 1. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 2. 2. Livet efter "döden" : En litteraturstudie om personers upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Wirsén; [2021]
  Nyckelord :hjärtstopp; hälsa; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 drabbades 8404 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige, både på och utanför sjukhus. Den normala hjärtrytmen behöver återställas inom bara några minuter för att kunna rädda den drabbade och för att undvika hjärnskador hos överlevaren. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vian Mulhi; Sara Cygan; [2021]
  Nyckelord :Communication; Intellectual disability; nurse; nursing; patient.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; omvårdnad; patient; sjuksköterska. 2;

  Sammanfattning : Cygan S & Mulhi V. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Automatic magnetic resonance brain volume measurements to assess the effect of minimised blood sample extraction on brain development in extremely preterm infants

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Hickmat Hamie; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; Brain development; Prematurity; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: To evaluate a pipeline for automatic MRI brain segmentation and volumetric tissue structure quantification in a cohort of extremely preterm infants. Methods: 13 extremely preterm neonates underwent MRI-scanning at a term equivalent age. Seven of these subjects had suitable MRI sequences and were analyzed in the pipeline. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa efter en stroke : En litteraturstudie om psykisk ohälsa hos personer som haft av stroke utifrån Katie Erikssons teori om de tre formerna av lidande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabel Pettersson Rydberg; Elin Andrée; [2021]
  Nyckelord :Depression; livskvalité; stroke; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en stroke upplevs inte sällan som ett trauma. Det kan innefatta psykiska förändringar på grund av hjärnskador men dessa förändringar kan även uttryckas som en reaktion på det som hänt. LÄS MER