Kreativitet i en tid av AI : En kvalitativ studie på hur AI påverkar den kreativa branschen samt användningsområden och hot som finns för kreativa yrken

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Artificiell intelligens (AI) har blivit alltmer betydelsefull i dagens samhälle, med växande tillämpningar inom olika kreativa områden. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka de potentiella fördelarna och riskerna som AI erbjuder för kreativa yrken inom media. Genom analys av åtta intervjuer studerar arbetet hur AI-verktyg, såsom ChatGPT, DALL·E och Midjourney, kan effektivisera arbetsprocesser, öka tidsåtgången för kreativt arbete och främja inspiration, samtidigt som det granskar de förknippade utmaningarna, såsom rättigheter, stereotyper, deepfake och påverkan på arbetsmöjligheter. Resultaten visar att användningen av AI medför både för- och nackdelar för kreativt arbete och antyder att denna trend kommer att fortsätta i framtiden. Även om potentialen för AI-teknik är stor, förväntas mänsklig kreativitet fortfarande att ha en avgörande roll i det kreativa arbetet. Avhandlingen avslutas med att betona samhällets och individernas ansvar att aktivt delta i utvecklingsprocessen och säkerställa att lämpliga lagar och regler finns på plats för att förhindra missbruk av olika AI-system inom den kreativa sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)