Oljekrisens akuta och långsiktiga verkningar : En kvalitativ studie om hur oljekrisen påverkade Umeå kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

Författare: Erik Lunner; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)