Sökning: "vårdhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet vårdhandling.

 1. 1. Jag vill dig bara väl : Operationssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av etiska dilemman vid vård av kognitivt funktionsnedsatt patient En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Veronika Hjalmarsson; Louise Broqvist Morales; [2020]
  Nyckelord :Ethical dilemmas; preoperative care; intraoperative care; cognitive impairment; theatre nurse; experience; Etiskt dilemma; preoperativ omvårdnad; intraoperativ omvårdnad; kognitiv funktionsnedsättning; operationssjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Vården som operationssjuksköterskan bedriver ska ske i enlighet med etiska riktlinjer och lagar. Kognitiv funktionsnedsättning innebär intellektuell nedsättning där bristande kommunikationsförmåga och förståelse kan föreligga. LÄS MER

 2. 2. Vårdtillfällen hos det intensivvårdskrävande nyfödda barnet : En observationsstudie om vårdtillfällen, vårdhandlingar och sömn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Olsson; Fanny Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Sömn; intensivvård av nyfödda; vårdtillfälle; vårdhandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn födda från och med gestationsvecka 22+0 har rätt till vård i Sverige, där sömn är en viktig faktor för barnets utveckling. Forskning visar att vårdtillfällen hos barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar för nyfödda sker med en frekvens som ej är främjande för sömnen. LÄS MER

 3. 3. Beröra för att vårda : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Axelsson; Lina Persson Signell; [2017]
  Nyckelord :beröring; massage; taktil beröring; taktil massage; välbefinnande; hälsa; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Beröring är ett brett ämne som bland annat innefattar taktil beröring, taktil massage samt massage. Behovet av beröring förstärks när vi drabbas av sjukdom, men beröring används ändå sällan inom somatisk vård. LÄS MER

 4. 4. Närhet ger trygghet : Blivande föräldrars uppfattning om hud-mot-hudkontaktens betydelse för barnet, föräldrarna och kontakten dem emellan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Hinterlechner; Martina Wallin; [2017]
  Nyckelord :hud-mot-hudkontakt; uppfattningar; betydelse; föräldraskap; fenomenografi;

  Sammanfattning : Att det finns många positiva fördelar med att ha hud-mot-hudkontakt med det nyfödda barnet är forskningen överens om. Barnet får bland annat en stabilare kroppstemperatur, puls, andning och skriker mindre än barn som inte vistas hud-mot-hud. Utöver detta gynnas även amningen och självförtroendet hos de nyblivna föräldrarna ökar. LÄS MER

 5. 5. Effekter av komplementära behandlingsmetoder vid preoperativ oro och ångest: en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maja Hernborg; Agnes Skarelid; [2016]
  Nyckelord :Musikterapi; Vägledd visuell bildterapi; Therapeutic Touch; Preoperativ vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER