Diabetes typ 2 - Att styra sin sjukdom : Upplevelser ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Författare: Marielle Bergman; Julia Jonsson Hjelte; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)