Makalös arbetsbelastning : Studie om arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar psykosocial arbetsmiljö inom human service organisationer i offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)