Energibesiktning av ett hus

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Författare: Christopher Madsen; Erik Ahotupa; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Energibesiktning och energiklassificering har genomförts på en bostad på Bolkavägen 18, Norrtälje. Byggnaden sattes i undertryck med hjälp av en Blowerdoor, som genom ett automatiserat program estimerade husets luftinfiltration. Som komplement användes en IR kamera för att lokalisera värmeflöden genom bostadens klimatskal.Data på fastighetens värme- och elanvändning har i kombination med klimatdata från SMHI använts för att fastställa husets UA-Värde. Vidare beräknades byggnaden energiprestanda till 200kWh/m2. Vilket motsvarar 222% mer än rekommendationen vid nybyggnation och ger fastigheten energiklass F.Byggnaden värms huvudsakligen av fjärrvärme och är försedd med två vedkaminer. Sedan tidigare har fastighetsägaren borrat en energibrunn med avsikt att installera en bergvärmepump. Med dessa förutsättningar beräknades lönsamheten att installera bergvärme- eller luft/vattenvärmepump. Avbetalningstiden för dessa hamnar på 8 respektive 11 år.De mest energieffektiva åtgärderna för bostaden är att isolera vindsbjälklagret och installera en bergvärmepump. Åtgärderna skulle sammantaget minska energianvändningen med 14 300 kWh per år. Vilket ger en total energiförbrukning för fastigheten, baserat på de senaste 3 åren, på 14 000 kWh per år. Det motsvarar en halvering av tidigare energiförbrukning och skulle ge en energiprestanda på 107

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)