”Frälsar-Johan” – De helige dåren i ett intertextuellt perspektiv : En studie av Pär Lagerkvists novell ”Frälsar-Johan” publicerad i Onda sagor (1924)

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)