“The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)