Fjärrkontroll för omgivningsstyrning : Ett hjälpmedel för ökad självständighet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Jonathan Henriksson; Madeleine Susan Sheikh; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det huvudsakliga syftet var att designa och konstruera en fjärrkontroll för omgivningsstyrning på uppdrag av Abilia. Målet med slutprodukten var att ersätta de befintliga produkterna Control Omni samt Control Prog. i Abilias befintliga sortiment. Fjärrkontrollen skulle utvecklas som ett hjälpmedel åt rörelsehindrade för att öka självständigheten i deras vardag.

En marknadsundersökning bestående av studiebesök, intervjuer och konkurrensanalys utfördes. Det framkom att hjälpmedel för omgivningsstyrning används till styrning av bland annat lampor, TV, dörrar, sängar samt annan elektronik i främst hemmet. Det framkom även att hjälpmedlen inte alltid var tillräckliga utan att brukare ofta var i behov av en assistent. Control Omni upplevdes som tjock och klumpig, medan hjälpmedel i allmänhet uppfattades som fula och fördummande för brukare utan kognitiva nedsättningar.

Inför produktutvecklingsarbetet analyserades vilka intressenter det fanns till produkten samt deras krav och önskemål på en sådan produkt. Detta sammanställdes därefter i en Quality Function Deployment (QFD) som visade på vilka produktegenskaper som var viktigast att optimera i fjärrkontrollen. Ur QFD:n kunde det utläsas att en god batteritid och skärmstorlek var önskvärt, dock så var det viktigt att även begränsa storleken på fjärrkontrollen. En kravspecifikation kunde därefter fastställas ur QFD:n.

Produktutvecklingen delades upp i hårdvara samt kapsling, där utvecklingen av hårdvaran utfördes i syfte att optimera de yttre dimensionerna av all elektronik. De elektroniska komponenterna som valdes var bland annat en 4,3" LCD-display med kapacitiv touchskärm, ett Litium-polymerbatteri med elektrisk laddning på 3000 mAh som laddas via en USB 3.1 typ C- ingång samt sex stycken IR-dioder för styrning med IR-ljus.

Det utfördes en enkätundersökning i syfte att ge en bild över hur Control Omnis samt Control Progs utseende uppfattades. Resultatet från undersökningen visade på en liknande uppfattning om hjälpmedel som även uttrycktes vid intervjuer med brukare. Generella drag inom nutida design av elektroniska produkter bestod av rundade hörn, skarpa kanter och material färgat i svart eller vitt. Fjärrkontrollens kapsling utformades därmed med vit framsida och svart baksida med modern design i åtanke, detta för att generera ett seriöst intryck utan att uppfattas som för komplex, samtidigt som den anpassades efter Abilias produktsortiment utan att försaka Abilias vision och värdegrund.

Syftet, att utveckla en fjärrkontroll för omgivningsstyrning uppfylldes på ett tillfredsställande sätt då slutprodukten, i jämförelse med Control Omni, erhöll ökad aktiv skärmstorlek och antagen utökad batteritid trots att de yttre dimensionerna minskades.

Fjärrkontrollen ansågs i högsta grad realiserbar då både hårdvara och kapsling utvecklats, där beslut gällande dess storlek samt funktionalitet baserats på befintlig teknik och standardkomponenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)