Kan det finnas en konst när världen står i lågor? Om den problematiska konsten och det problematiska livet i Sven Lindqvists Myten om Wu Tao-tzu

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Författare: Daniel Helsing; [2007]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)