Transpersoners rätt till en ickediskriminerande vård : En policyanalys av diskrimineringslagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Statsvetenskap

Författare: Sara Gyllander; [2019]

Nyckelord: Implementering;

Sammanfattning: The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and health center Ödeshög. Interviews are being held in order to examine how the discrimination law is being implemented on a regional level, focusing on transgender people. Following questions are examined within the two different health care institutions. Is there knowledge and education on a regional level when it comes to transgender's right to nondiscriminatory health care? Are there any resources available on a regional level in order to maintain transgender's right to non-discriminatory health care? Lastly, does the health care institutions have interests, commitments and professional ethics when it comes to maintaining transgender’s rights to a non-discriminatory health care? It is possible to find friction when it comes to implementing the discrimination law at Linköping university hospital and health center Ödeshög. The absence of productive educations in LGBTQ and the lack of time are factors that are hindering the discrimination law to be fully implemented. Furthermore the lack of education in LGBTQ may lead to a lack of interests when it comes to maintaining transgender’s rights to a non-discriminatory health care.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)