Tillverkning av skruvgängor i trä med snedtyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Maria Grönberg; [2012-08-07]

Nyckelord: screwbox; screw; threads; tap; nut; V cutter; die; snedtyg; gängor; skruvgängor; bygghantverk;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2012

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)