Axelskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Sandra Al-neyazi; [2018]

Nyckelord: Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

Sammanfattning: Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. Resultatet blev en tydlig årskursindelning där fyra huskroppar med sadeltak möts i mitten och skapar en spännande mötesplats för de olika åldersgrupperna. Denna mittpunkt blev viktig och agerar huvudsakligen som skolans gemensamma matsal, men ger även en överblick över skolans alla verksamheter. Förgreningarna delade även upp tomten och skapade 3 skolgårdar med olika funktioner: entrégården, parkgården och skogsgården. Enkelhet är nyckelordet, då skolans alla grenar är uppbyggda på liknande sätt: traditionella klassrum och lekrum som löper längs generösa korridorer med plats för umgänge. Fokus ligger på en enkel förståelse av rummen och en småskalighet som är lätthanterlig för den ämnade åldersgruppen. Då kan barnen fokusera på det väsentligaste - sitt eget lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)