Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Anna Gunnelin; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. De demografiska egenskaperna mäts i ett egenproducerat datamaterial för genomsnittliga män och kvinnor med genomsnittlig, låg och hög inkomst, med flera eller inga barn och genom antaganden om genomsnittliga värden på utveckling inom de olika pensionsslagen, pensioneringstidpunkt, inkomster och tidpunkt för ett eventuellt föräldraskap. Ett välfungerande pensionssystem ska tillgodose flera syften. Det ska bland annat fungera som ett fördelningssystem för medborgarnas inkomster och kostnader, försörja individer som lever oväntade långa liv och förhindra fattigdom bland pensionärer. Analysen jämför hur väl de olika pensionssystemen når sina syften och hur de olika reglementena påverkar individers incitament till arbete, hur och när individer väljer att arbeta, inkomstfördelningen mellan män och kvinnor och mellan olika generationer samt storleken på individers pensioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)